ჩვენი პროექტები

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის პროექტი ფაზა 2

მულტიმოდალური პროექტი

 

ტვირთის აღწერილობა

წონა: 56 ტონა 

სიმაღლე: 4,25დაუტვირთავ მდგომარეობაში; 5.25 დატვირთულ მდგომარეობაში

 

 

 

ორი რექტორი და მისი შემადგენელი ნაწილები ტრანსპორტირებული იქნა სარკინიგზო ხაზით სადგური "ჩერქიზოვადან" (მოსკოვი) სადგურ "ავჭალაში" (საქართველო) კომპანია "თეზის" სერთიფიცირებული თანამშრომლების დახმარებით გადატვირთული იქნა 8 ღერძიან გადამზიდ ტრანსპორტში, ტრანსპორტირებული იქნა ქვესადგურ "ქსანი-500-ში"  გადმოტვირთული და დამაგრებული იქნა რელსებზე