სერვისები

services_main

ჩვენი სერვისები

services_icon

კომპანია „თეზი“ ორიენტირებულია ტვირთების სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ და საექსპედიტორო კომპლექსურ მომსახურებაზე. ჩვენ მოვისწრაფით კლიენტის მოთხოვნების სრულყოფილი დაკმაყოფილებისკენ. „თეზი“ უზრუნველჰყოფს მაღალხარისხიან სერვისს გადაზიდვების სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

services_icon

ჩვენი კომპანია უზუნველჰყოფს და ორგანიზებას უწევს ტვირთის დანიშნულების ადგილზე დროულად მიტანას. კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულებაა ხანგრძლივვადიანი ურთიერთობების დამყარება კლიენტებთან და ეფექტური გადაზიდვის მოდელების, მულტიმოდალური სქემების შეთავაზება.

სერვისების ჩამონათვალი

services_main2