სერვისები

services_heavy

არაგაბარიტული ტვირთები და საპორტო მომსახურება

services_icon

ფაქტობრივად, ყველა პროექტი ამ მნიშვნელოვანი ასპექტზეა დამოკიდებული; აქედან გამომდინარე, ჩვენ გთავაზობთ სტანდარტიზებულ პროცესებს ასეთი სახის სატრანსპორტო დავალებებისთვის. არ არსებობს ობიექტი/ტვირთი, რომლის გადატანაც არ ხელგვეწიფება საქართველოს გავლით ამგვარი პროექტის სპეციალური საჭიროებების შესაბამისად.

services_icon

თუ თქვენი ძებნის საგანს წარმოადგენს კომპანია, რომელიც სატვირთო სერვის–მომსახურებას აწარმოებს ფოთის პორტში, სატრანსპორტო კომპანია TEZI სწორედაც რომ შესანიშნავი არჩევანი იქნება არა მხოლოდ ჩვენი გამოცდილების გამო, არამედ, იმ მიზეზითაც, რომ ჩვენ შემოგთავაზებთ მომსახურების სრულ სპექტრს, რომელიც მისაღები და დამაკმაყოფილებელი იქნება ნებისმიერი პირისათვის, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს გავლით საზღვაო, სახმელეთო და სარკინიგზო ტრანზიტის, შემოტანისა (იმპორტის) და გატანის (ექსპორტის) საკითხებით.

საპორტო სერვისების საბოლოო ჩამონათვალი

  • სააგენტო მომსახურების სრული სპექტრი.
  • ტვირთის პარამეტრების იდენტიფიცირება, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაო მეთოდების შერჩევა.
  • განთავსებისა და დამაგრება/მიმაგრების სქემების მომზადება სტანდარტული, არასტანდარტული და გადაჭარბებული წონის ტვირთებისთვის სატრანსპორტო საშუალებებზე.
  • ტვირთის დათვალიერებისა და ექსპერტიზის აქტი.
services_heavy_thumb