სერვისები

services_ocean

საზღვაო გადაზიდვები

services_icon

ხოლო კონტრაქტის საფუძველზე მარშრუტების მიხედვით გადანაწილებული სივრცის ფარგლებში იგი ახდენს მომხმარებელთა ბაზის მოთხოვნის შესაბამისად საკუთარი შესაძლებლობების მართვას. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ საზღვაო გადაზიდვების მომსახურებას. ვინაიდან საზღვაო გადაზიდვები არ წარმოადგენს მთლიანად დამოუკიდებელ ტრანსპორტირების საშუალებას, ანუ შესაძლებელია მხოლოდ პორტიდან-პორტამდე ტრანსპორტირება, კომპანია „თეზი“-ს შემუშავებული აქვს გადაზიდვების მულტიმოდალური სქემები - საზღვაო-საავტომობილი, საზღვაო-სარკინიგზო გადაზიდვები, აღნიშნული მომსახურება ტვირთის ზუსტი დანუშნულების ადგილზე მიტანის საშუალებას იძლევა.

services_icon

შ.პ.ს „თეზი“ გთავაზობთ საზღვაო გადაზიდვების მომსახურების სრულ სპექტრს. როგორც შერეული ასევე სრული დატვირთული 20*, 40*, 45* კონტეინერების პორტამდე მიტანას, გემზე დატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციების ორგანიზებას, ყველა სახის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.კომპანიის ეფექტური მუშაობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია აღნიშნული მომსახურეობის გწევის პროცესში კლიენტის მაქსიმალური კომფორტისთვის.

კომპანია თეზი გთავაზობთ

  • მომსახურების მაღალ ხარისხს;
  • პერსონალურ/ინდივიდუალურ მიდგომას;
  • საქმის გამჭვირვალობას;
  • ოპერატიულ მუშაობას;
  • მოქნილ ფინანსულ პოლიტიკას;
  • მომსახურეობის დაბალ ტარიფს;
  • მაქსიმალურად უსაფრთხო ტექნიკით მომსახურებას;
services_ocean_thumb