სერვისები

services_road

საავტომობილო გადაზიდვები

services_icon

TEZI სპეციალიზირებულია მომხმარებლის კონკრეტული სატვირთო გადაზიდვების სერვისების შემუშავებასა და ოპერირების სფეროზე, რომელიც ორიენტირებულია ლოგისტიკის დისტრიბუციასა თუ ტვირთების კონკრეტულ ადგილებამდე გადაზიდვაზე. ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ არასტანდარტული გადაწყვეტილებები სრული ან არასრული ტვირთებისათვის. ფასისა და გადაზიდვის სისწრაფის გათვალისწინებით, დღესდღეობით, საავტომობილო გადაზიდვები ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალია. საავტომობილო გადაზიდვების სფეროში კომპანია „თეზი“გთავაზობთ მომსახურების ფართო სპექტრს.

services_icon

თანამედროვე ლოგისტიკის გამოყენებით ჩვენ ვუზრუნველყოფთ კლიენტის მაქსიმალურ კომფორტს. კომპანიის სარგებლობაში არსებული დაზღვეული და მაქსიმალურად უსაფრთხო ავტოტრანსპორტი და სპეციალური ტექნიკა , ასევე გამოცდილი და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომელთა გუნდის მომსახურეობა, განაპირობებს ნებისმიერი სახის ტვირთის ( მათ შორის სახიფათო და არაგაბარიტული ტვირთის) დანიშნულების ადგილამდე დროულ და უსაფრთხო ტრანსპორტირებას, როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე მის საზღვრებს გარეთ.

კომპანიის მომსახურეობის პაკეტი მოიცავს:

  • საჭირო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფას;
  • კონკრეტული გადაზიდვის ოპტიმალური მარშრუტის დასახვას;
  • საჭირო ტრანსპორტის დროულ მიწოდებას;
  • დატვირთვა-გადმოტვირთვის კონტროლს;
  • ხარისხიან და უსფრთხო მომსარხურებას;
  • აუცილებლობის შემთხვევაში გაცილების ორგანიზებას;
  • მომსახურების ოპტომალურ ტარიფს.
services_road_thumb