საკონტეინერო გადაზიდვა

უზრუნველყოფს საკონტეინერო ტვირთების გადაზიდვას აზერბაიჯანის და საქართველოს მიმართულებით.

სარკინიგზო ტვირთი

უზრუნველყოფს სტანდარტული კონტეინერის , საშიში ტვირთისა და მალფუჭებადი ტვირთის სარკინიგზო გადაზიდვას.

ავია გადაზიდვა

ავია გადაზიდვების სრული პაკეტი, ნებისმიერი ადგილიდან მსოფლიოში

საზღვაო გადაზიდვა

შპს "თეზი" გთავაზობთ საზღვაო გადაზიდვების მომსახურების სრულ პაკეტს და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას

საავტომობილო

TEZI გთავაზობთ საიმედო და დროში განსაზღვრულ სატრანსპორტო მომსახურებას, რომელიც ითვალისწინებს დანიშნულების ადგილამდე მიტანის სერვისს.

railway-shipping

სარკინიგზო

TEZI–ის მეშვეობით გეძლევათ წვდომა ყველა სარკინიგზო ქსელზე უშუალოდ სარკინიგზო ოპერატორთან ან პარტნიორი კომპანიის მეშვეობით გამოცდილ და სანდო სერვის პროვაიდერთან თქვენი ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიზნებისათვის.

საზღვაო გადაზიდვა

TEZI–ის პარტნიორული ურთიერთობა აქვს დამყარებული მსოფლიოს უდიდესი საოკეანეო გადამზიდების უმრავლესობასთან.

საჰაერო გადაზიდვა

ჩვენი ექსპერტები უზრუნველყოფენ სათანადო სატრანსპორტო მომსახურებას მსოფლიო მასშტაბით – ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე.

dangerous-cargo

სახიფათო ტვირთი

საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად, ტვირთი რომლის პარამეტრები გარკვეულ ზომებს აჭარბებს ითვლება არაგაბარიტულ ტვირთად.

არაგაბარიტული ტვირთები და საპორტო მომსახურება

მძიმე ან სპეციალური პროექტის მქონე ტვირთებთან დაკავშირებით, ტრანსპორტირების გამოწვევებთან ერთად, უპირველეს და ძირითად ასპექტს წარმოადგენს პროექტის ეფექტური მართვის/ინჟინერინგის უზრუნველყოფა.

ხედვა და მისია

ჩვენთვის ღირებულებები მნიშვნელოვანი ფაქტორია. კომპანია თეზიში ვქმნით ყოველდღიურად ისეთ გარემოს, რომელიც გულისხმობს ამ ღირებულებების დაცვას. ეს ღირებულებებია:

  • საზოგადოებაზე ორიენტირება.
  • სრაფი მუშაობა.
  • ინოვაციების დანერგვა.
  • გუნდური მუშაობა.
  • შედეგზე ორიენტირება.
  • ლიდერ-უნარიანობა.

კლიენტები