We will ensure safety and security of your goods

არაგაბარიტული ტვირთები

ვრცლად

სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა

ვრცლად

საჰაერო გადაზიდვა

ვრცლად

საზღვაო გადაზიდვა

ვრცლად

სარკინიგზო გადაზიდვა

ვრცლად

საავტომობილო გადაზიდვა

ვრცლად

ჩვენ გთავაზობთ

არაგაბარიტული ტვირთები და საპორტო მომსახურება

ფაქტობრივად, ყველა პროექტი ამ მნიშვნელოვანი ასპექტზეა დამოკიდებული; აქედან გამომდინარე, ჩვენ გთავაზობთ სტანდარტიზებულ პროცესებს ასეთი სახის სა...
ვრცლად

საავტომობილო გადაზიდვა

TEZI სპეციალიზირებულია მომხმარებლის კონკრეტული სატვირთო გადაზიდვების სერვისების შემუშავებასა და ოპერირების სფეროზე, რომელიც ორიენტირებულია ლ...
ვრცლად

სარკინიგზო გადაზიდვა

მნიშვნელობა არ აქვს იმ გარემოებას, უკვე გაქვთ თუ არა პირდაპირი სარკინიგზო წვდომა ან მოითხოვთ თუ არა გადაზიდვის წინა თუ შემდგომ ალტერნატივას: ჩ...
ვრცლად

საზღვაო გადაზიდვა

ხოლო კონტრაქტის საფუძველზე მარშრუტების მიხედვით გადანაწილებული სივრცის ფარგლებში იგი ახდენს მომხმარებელთა ბაზის მოთხოვნის შესაბამისად საკუთარი...
ვრცლად

საჰაერო გადაზიდვა

ჩვენს მიერ საჰაერო გადაზიდვების პროდუქტის დაყოფა ხდება მომსახურების დონეების მიხედვით, ანუ პაკეტებად, რომლებიც გთავაზობთ მიწოდებისათვის საჭირო...
ვრცლად

სახიფათო ტვირთი

საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად, ტვირთი რომლის პარამეტრები გარკვეულ ზომებს აჭარბებს ითვლება არაგაბარიტულ ტვირთად. ასევე...
ვრცლად

კომპანია თეზი იღებს ვალდებულებას, რათა მივაღწიოთ ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის აღსრულებას კომპანიაში. მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი საქმიანობის იქნება მუდმივად გავაუმჯობესოთ პროცესები და ვუზრუნველოყოთ,რომ ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მაღალი დონე დავნერგოთ. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და ყველა იმ წევრი კომპანიის პასუხილმგებლობა რომელიც ასახავს ჯანმრთელობის სერთიფიკატის ვალდებულებას, რაც ძირითად და განუყოფელ ელემენტს წარმოადგენს ჩვენი კომპანიის საქმიანობის შესახებ. კომპანიის მენეჯმენტის გუნდის ვალდებულება:


  • კომპანია მზად არის ნულოვანი უბედური შემთხვევის და ნულოვანი ინციდენტების რეალობის უზრუნველყოფისთვის.
  • კომპანია მუდმივად უნდა განვიხილავდეს შიდა გაუმჯობესების საკითხებს.
  • კომპანიამ მუდმივად უნდა გააუმჯობესოს H&S შესრულება.
  • კომპანიას აქვს იგივე ვალდებულებების მოლოდინი ყველა იმ კომპანიისგან რომელთანაც აფორმებს ხელშეკრულებას.

სატრანსპორტო კომპანია TEZI აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი გამოცდილების გაზიარება, რადგან კომპანიის მუშაობაა სატრანსპორტო სფეროშi გახდეს უფრო ეფექტური და მასშტაბური.საყურადღებოა, ჩვენი ჯგუფის ჩართულობა საერთაშორისო ასპარეზზე , რომელიც გამოიხატება მათი მიწვევით სხვადასხვა კონფერენციებზე ეს საშუალებას გვაძლევს შევიძინოთ ახალი პარტნიორები, დავამყაროთ მათთან ახალი საქმიანი ურთიერთობები , და ერთობლივად მომხმარებელს შევუქმნათ პროფესიონალური სამუშაო გარემო

ჩვენი კომპანია მიზნად ისახავს კლიენტებს შევუქმნათ და შევთავაზოთ მომსახურების ოპტიმალური პორტფოლიო, რაც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დაცულობას, უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას და კლიენტის მინიმალურ ფინანსურ დანახარჯს.

ჩვენი კომპანიის ქმედებები ორიენტირებულია შემდეგი მიზნების მიღწევაზე:

  • კლიენტებთან ურთიერთობის პროცესში - შესაბამისობა მაღალ მოთხოვნებთან და უმაღლესი ხარისხის უზრუნველყოფა;
  • პარტნიორებთან ურთიერთობისას - სატრანსპორტო საშუელებების უწყვეტი და ოპტიმალური მუშაობის უზრუნველყოფა; ტექნიკური მხარდაჭერა;
  • თანამშრომლებისთვის - სასიამოვნო სამუშაო გარემოს შექმნა ; პროფესიული და პიროვნული ზრდის უზრუნველყოფა ; თვითრეალიზაციის საშუალება;
  • გარემოს მიმართ - შეძლებისდაგვარად თანამედროვე, ეკოლოგიურიად სუფთა და უსაფრთხო ტექნიკის გამოყენებით, ოპტიმალური მარშტუტების და სატრანსპორტო საშუალებების შერჩევით გარემოს დავცასა და შენარჩუნებაზე ზრუნვა;